top of page

תהליך ההערכה, האבחון והטיפול

מבנה התהליך הטיפולי - אבחון והערכה

בשלב הראשון מתקיים תהליך הערכה ומטרתו איתור הקשיים וקביעת תוכנית טיפול.

התהליך כולל אבחון, קידוד הממצאים וקביעת מטרות.

בתום תהליך ההערכה, תתקיים פגישת סיכום עם המטופל והמלווה, הכוללת מתן הסבר על ממצאי ההערכה, הדרכת פרטנרים, תכנית העבודה, המטרות וההמלצות.

מבנה התהליך הטיפולי - התהליך הטיפולי

בתום ההערכה, ובמידה וקיים צורך בתחילת תהליך טיפולי, תקבע סדרת טיפולים. 

התהליך הטיפולי מורכב ממפגשים טיפוליים בביתו של המטופל, הדרכת פרטנרים/מטפלים עם המלווה והמשפחה וכן שיחות עם אנשי מקצוע רלוונטיים. 

במקרים מסוימים, ניתן לקיים את הטיפול באופן מקוון. 

מומלץ לבדוק עם חברות הביטוח, קופת החולים והביטוח הלאומי בנוגע לזכאותכם לקבלת החזרים בעבור המפגשים כנגד קבלה. אישור לקבלת החזר וגובה ההחזר הינו באחריות המטופל/המלווה בהתאם לתנאי הזכאות מול הגורמים הרלוונטיים.

bottom of page