top of page

הפרעות קול ודיבור

אפרקסיה:

אפרקסיה היא הפרעה נוירולוגית המאופיינת באובדן היכולת לבצע או לשלוט בתנועות או בג'סטות למרות הרצון והיכולת המוטורית לבצע אותן. נובעת מתפקוד לקוי של המוח, בעיקר של האונה הפאריאטלית כתוצאה ממחלות שונות או נזק מוחי.

אפרקסיה בוקופציאלית: בפנים. יכול להיות נלווה לאפרקסיה כללית ויכול להיות רק בפנים.

אפרקסיה של הדיבור: קושי בתכנון תנועה של צלילים, במיקום ההגאים בפה - מיקום הלשון, החיך השפתיים. 

אפרקסיה אידיומוטורית: בעיה בתבנית מוטורית. בד"כ דו"צ ובכל הגוף. קיימות תנועות לא מכוונות.

דיסארטריה:

דיסארטריה הינה הפרעת דיבור נוירולוגית-מוטורית, בשל מעורבות השרירים המשמשים לדיבור. היא מופיעה אצל 30-40% מהאנשים לאחר שבץ מוחי.

המאפיינים התפיסתיים (אלו שאנו יכולים לראות או לשמוע) משתנים כתלות במקור ובחומרת הפגיעה. 

המאפיינים כוללים:

* חולשה של שרירי הלשון, הלסת, השפתיים הגרון 

* חוסר קורדינציה בתיאום ושליטה על הנשימה

* הפרעות בארטיקולציה (הגייה של עיצורים ותנועות) ובתהודה

* ליקוי בשטף הדיבור ובדיוק הגייה

* היפרנזאליות

* טון נמוך, צרידות, קול חנוק ומתוח

* הפרעות פרוזודיות כמו קצב דיבור איטי 

bottom of page