top of page
בעיות בליעה אצל מבוגרים
בעיות בליעה אצל מבוגרים - דיספגיה אורופרינגיאלית

המונח "דיספגיה" (Dysphagia) מגיע מהשפה היוונית (דיס - קשה, פגיה - לאכול) והוא מתייחס לתחושת עיכוב או התקעות של מזון בדרכו מהפה לבטן.

 

דיספגיה היא אחד הסיבוכים העיקריים אצל אנשים לאחר אירוע מוחי, הגורמת לאספירציות (מעבר מזון לקנה הנשימה במקום לושט), תת-תזונה ועלייה בתמותה.

טיפול קלינאית תקשורת בבעיות בליעה

 

טיפול בדיספגיה אורופרינגיאלית כולל שינויים בהתנהגות האכילה או טכניקות בליעה וכן סיוע בבליעה באמצעות שימוש בגירוי סנסורי (טמפרטורה וטעם) באזור הלוע. כמו כן כולל שינויים והתאמת מרקמי מזון ושינוי סמיכות נוזלים.

Teismann et al., 2009

איך נזהה בעיית בליעה?

- שיעול או כחכוח המופיעים לעיתים קרובות בעת שתיית מים או בעת אכילה.

- תחושת מחנק, או "משהו נתקע בגרון".

במקרה כזה כדאי לפנות בהקדם לקלינאית תקשורת לצורך הערכת בליעה לצד פנייה לבירור רפואי. 

 

bottom of page