top of page

הפרעות שפה נרכשות

אפזיה

אפזיה היא פגיעה ביכולות הפקת ו/או הבנת שפה בשל נזק לאזורים שונים במוח.

המוח האנושי בנוי מ-2 המיספרות, 2 חלקים: ימנית ושמאלית. אפזיה תופיע לרוב לאחר פגיעה בהמיספרה השמאלית, והיא מתרחשת בעקבות שבץ מוחי, טראומה מוחית (למשל תאונת דרכים או נפילה מגובה) ועשויה להופיע גם לאחר מחלה נוירו-דגנרטיבית הפוגעת באזורי השפה במוח.

אפזיה משפיעה כמעט על כל פעילות ואינטראקציה חברתית ותקשורתית. כך, אדם עם אפזיה עשוי להתמודד עם קושי במציאת מילים, איבוד היכולת לדבר, לכתוב או לקרוא. 

הטיפול העיקרי באפזיה הוא טיפול שפתי, הניתן על ידי קלינאית תקשורת.

מחקרים מהעשור האחרון מראים כי טיפול קלינאית תקשורת מוביל לשיפור אצל מטופל אפזי.

נהוג לכנות את ששת עד שנים עשר החודשים הראושנים לאחר האירוע "השלב האקוטי" ובו מתרחשת החלמה ספונטנית לצד שיפור הנצפה בטיפולי קלינאית תקשורת.

בנוסף, מחקרים תומכים בכך שטיפול קלינאית תקשורת משפר את יכולות הפקת הדיבור גם בשלב הכרוני (6-12 חודשים והלאה לאחר האירוע).  כלומר, גם שנים לאחר הפגיעה, קיים סיכוי להמשך החלמה ושיקום.

הפרעות קריאה וכתיבה

דיסלקציה: לקות קריאה הנגרמת כתוצאה מנזקים מוחיים נרכשים או התפתחותיים ברכיב אחד או יותר בתהליך הקריאה. 

דיסגרפיה: לקות כתיבה הנגרמת כתוצאה מנזקים מוחיים נרכשים או התפתחותיים ברכיב אחד או יותר של תהליך הכתיבה.

קיימות דיסלקציות/דיסגרפיות שונות המזמנות דפוסי טעויות שונים בקריאה/בכתיבה.

מעובד מתוך: כתיבה ודיסגרפיות: על תהליך הכתיבה, לקויות בכתיבה ועל הקשר בין דיסגרפיה לדיסלקסיה . אביה גביעון, נעמה פרידמן, מיה יכיני

bottom of page