top of page

טיפול קלינאית תקשורת –
מבנה תהליך הערכה והתערבות

אבחון והערכה

בשלב הראשון מתקיים תהליך הערכה ומטרתו איתור הקשיים וקביעת תוכנית טיפול. התהליך כולל אבחון מלא, קידוד הממצאים וקביעת מטרות.

בתום תהליך ההערכה, תתקיים פגישת סיכום עם המטופל והמלווה, הכוללת מתן הסבר על ממצאי ההערכה, תכנית העבודה, המטרות וההמלצות.

זוהי פגישת חובה במידה ובוצע תהליך הערכה.

התהליך הטיפולי

בתום ההערכה, ובמידה וקיים צורך בתחילת תהליך טיפולי, תקבע תוכנית טיפולים. התהליך הטיפולי מורכב ממפגשים טיפוליים בביתו של המטופל (או כל מקום אחר שיוסכם בין הצדדים), פגישות עם המלווה והמשפחה, שיחות עם אנשי מקצוע רלוונטיים, ודו"חות סיכום וביניים.

זמינות ומענה

בכל שאלה, הבהרה או צורך אחר ניתן לפנות בהודעת SMS/WhatsApp/מייל ובמידת הצורך לתאם זמן לשיחה טלפונית.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה

bottom of page