top of page

תת"ח - אמצעי תקשורת תומכת וחליפית

תקשורת תומכת וחליפית מוגדרת על פי הארגון האמריקאי לדיבור, שפה ושמיעה (ASHA) כתחום מחקרי וטיפולי הכולל נסיונות התערבות לימוד ופיצוי עבור ליקויים זמניים או קבועים ומגבלות תפקודיות של יחידים עם לקות חמורה בהפקת שפה ו/או הבנת שפה, כולל שימוש באמצעי תקשורת דבורה וכתובה. (2005, p.1)

קיים מגוון רחב של מערכות תת"ח המותאמות לצורך מענה על צרכים של אנשים עם לקויות תקשורתיות מורכבות.
קיימים אמצעי תת"ח ללא אביזרים - כמו שימוש בג'סטות, סימנים ומצמוץ עיניים (למשל - פקיחת עיניים לסימון "כן", וסגירת עיניים לסימון "לא").
קיימים אמצעי תת"ח עם אביזרים - low-tech כמו לוחות תקשורת מודפסים ו high-tech כמו מחשב תקשורת, מכשירים סלולריים וטאבלטים עם אפליקציות תת"ח.

 

במסגרת הטיפולים, במידת הצורך, מתבצעת התאמה, הטמעה והדרכה של תקשורת תומכת וחליפית, עם המטופל ועם שותפי השיח.

* עובד ותורגם מתוך: 

Excerpted from Augmentative and Alternative Communication 5e by David R. Beukelman Ph.D., Janice C. Light Ph.D

bottom of page